V Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

V Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze

Projekty


V POZNAŃSKI MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS
WIEDZY O TEATRZE


POZNAŃSKI MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O TEATRZE
„…teatr to przestrzeń niezwykła…"

V EDYCJA

III ETAP
WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI
16 czerwca 2014 r. godz. 9:00

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie poznańskich gimnazjów:

              
1. Aleksandra Kwiatkowska - Gimnazjum nr  43
2. Zofia Paetz - Gimnazjum nr 44
3. Monika Musielak - Gimnazjum nr  68
4. Dorota Piechowiak - Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego
5. Jędrzej Michalski - Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego
6. Paulina Baranowska - Gimnazjum nr 54
7. Magdalena Grześ - Gimnazjum nr 54


Do finału należy przygotować wskazane scenki z wybranych  utworów dramatycznych.
Ponadto finaliści powinni przedstawić na scenie prezentację w dowolnej formie na temat teatrów poznańskich z zakresu repertuaru, historii, wydarzeń artystycznych, twórców, zespołów aktorskich lub życia teatralnego Poznania.
Liczy się pomysłowość i sposób zademonstrowania jury i widowni swojej pracy.

  Na zwycięzców czekają nagrody.
  Do zobaczenia w Teatrze Animacji.


                                                                                           Powodzenia życzą organizatorzy:

            Gimnazjum nr 54 Szkoła z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu
                                      oraz Teatr Animacji w Poznaniu.

                                                                     Koordynator konkursu: mgr Halina Tomaszewicz


 
 

Rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN

                                        „Teatr to taka niezwykła przestrzeń …"I. ORGANIZATORZY

Gimnazjum nr 54
Szkoła z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Teatr Animacji w Poznaniu.


II. PATRONI

Teatr Animacji w Poznaniu
Dyrekcja Gimnazjum nr 54
Rada Rodziców Gimnazjum nr 54
Stowarzyszenie „Razem dla Edukacji”


III. CELE

Propagowanie szeroko pojętej edukacji teatralnej
Poznawanie kulturalnego dziedzictwa regionu
Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy i czynnego uczestnictwa    
w wydarzeniach teatralnych Poznania
Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności


IV. HARMONOGRAM
     TERMINY

UWAGA!

Do 21. 12. 2013 r. należy zgłosić w sekretariacie Gimnazjum nr 54 udział szkoły w konkursie (karta zgłoszenia). Jest to warunek konieczny, ponieważ na podstawie tych zgłoszeń, organizatorzy dostarczą do  szkół egzemplarze testu konkursowego do I etapu.


I ETAP SZKOLNY

30 stycznia 24 lutego 2014 r. eliminacje w szkołach macierzystych zgłoszonych uczestników.

Test obejmuje wiedzę o teatrze i dramacie od starożytności po wiek XXI. (Bazą jest materiał nauczania szkolnego objęty podstawą programową na poziomie gimnazjalnym).

Prosimy o dostarczenie niesprawdzonych testów i imiennej listy uczestników, którzy wzięli udział w I etapie najpóźniej do 28 lutego 2014 do sekretariatu Gimnazjum nr 54.
Na podstawie wyników testów powstanie lista uczestników II etapu.
Z każdej szkoły wyłonionych zostanie 2 - 3 zwycięzców I etapu, którzy uzyskają największa ilość punków. Nazwiska osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną przesłane do zgłoszonych szkół do 5 marca 2014 r.II ETAP MIĘDZYSZKOLNY

W GIMNAZJUM NR 54 W POZNANIU

                                     5 kwietnia 2014 o godz. 10:00Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do obejrzenia w Teatrze Animacji spektaklu, wskazanego przez organizatorów. Informacje o tytule i terminach przedstawienia szkoły otrzymają razem z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu.Zmagania konkursowe obejmują:

umiejętności analizy obejrzanej sztuki teatralnej: napisania recenzji,  eseju lub felietonu bądź przekształcenia scenariusza wg własnej koncepcji; parafraza.
umiejętności plastyczne: projektowanie kostiumu teatralnego, rekwizytów bądź elementu scenografii
znajomość historii teatru w Polsce:  odpowiedź w formie pisemnej dotycząca                        twórców,  aktorów, teatrów, teatrów amatorskich, wydarzeń, periodyków teatralnych, najpopularniejszych spektakli itp.Nazwiska finalistów II etapu (7 osób, które uzyskają największą ilość punktów ) zostaną przesłane wraz z informacjami i wskazówkami dotyczącymi finału do 10 kwietnia 2014 r.


III ETAP   

WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI
.

                                              26 maja 2014

Część pierwsza
  quiz wiedzy z życia teatralnego Poznania pojedynek ustny.
Część druga
praktyczne zadania teatralne. Zaprezentowanie jednej z czterech zaproponowanych przez organizatorów scenki z dramatów ( zgodnie z przesłaną informacją).


NAGRODY:

- rzeczowe i książki dla laureatów
- zaproszenie na finał do Teatru Animacji
- dyplomy dla wszystkich finalistów

Zmagania obserwować i oceniać będzie jury:


-    reżyser teatralny
-    krytyk teatralny
-    metodyk języka polskiego
-    aktor
-    reprezentant organizatorów


KOORDYNATORZY
mgr Halina Tomaszewicz   
Gimnazjum nr 54
mgr  Katarzyna Grajewska  
Teatr Animacji


Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Gimnazjum nr 54
ul. Newtona 2.
   Poznań
Telefon/fax: 061 86 70 929
Adres email: gm54@poznan.interklasa.pl

Wszelkie informacje:  Halina Tomaszewicz

nr telefonu:   695 652 448  
Adres email:
halina@tomaszewicz.com.plWszystkim, którzy podejmą teatralne wyzwanie -  życzymy powodzenia!


                                                                                   Organizatorzy

Regulamin V edycji
Do pobrania
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego