Amnesty International „ STOP dyskryminacji. Razem mamy siłę.” - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Amnesty International „ STOP dyskryminacji. Razem mamy siłę.”

Projekty

8 kwietnia 2016  Pałac Kultury Warszawa

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT:

RAZEM MAMY SIŁĘ: STOP DYSKRYMINACJI!


      prezentacja naszych działań projektowych

                                         „
Tolerancyjni w G 54"       


SZKOLNY KONKURS FILMOWY „STOP DYSKRYMINACJI”
W RAMACH  REALIZACJI PROJEKTU AMNESTY INTERNACJONAL
„RAZEM MAMY SIŁĘ”


I MIEJSCE
Kamila Szyfter, Bartosz Maćkowiak, Jan Mikołajewski,
Justyna Straszewska

WYRÓŻNIENIE
Monika Ciechanowska, Marianna Olasińska, Paula Stawicka,
Magdalena Łukaszyk, Julia Pająk i klasa IID


Gimnazjum 54 w projekcie „ STOP dyskryminacji. Razem mamy siłę!” pod patronatem Amnesty International


   W październiku 2015r. uczniowie Gimnazjum nr 54- Szkoły z Oddziałami Sportowymi  wraz z opiekunami przystąpili do realizacji projektu „ STOP dyskryminacji. Razem mamy siłę!” pod patronatem Amnesty International. Akcja skierowana była do młodzieży gimnazjalnej, która w dobie alienacji i anonimowości jednostek narażona jest na utratę wrażliwości, empatii i człowieczeństwa. Ponieważ w naszej placówce środowisko uczniowskie jest bardzo zróżnicowane- mamy uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi i dysfunkcjami, projekt ten miał być punktem wyjścia do dialogu o tolerancji, zapobieganiu dyskryminacji oraz wyrównywaniu szans.
W pierwszej fazie projektu odbyły się  warsztaty dla uczestników – realizatorów projektu, których celem była edukacja z zakresu historii, misji i wizji Amnesty International oraz  zapoznanie z prawami człowieka, kwestią tolerancji i poszanowaniem inności drugiego człowieka, dyskryminacji, stereotypami społecznymi. Podczas imprezy organizowanej na terenie Gimnazjum nr 54 „ Dzień Gimnazjalisty dla Szóstoklasisty”,  której jednym z założeń była integracja środowiska lokalnego młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowaliśmy happening „ Przyłóż piątkę dla tolerancji”.
  Kolejnym krokiem stał się zorganizowany przez nas konkurs „ Mam Talent”. Gimnazjum nr 54 zaprosiło do udziału w nim utalentowane osoby. Podczas tej imprezy prezentowali się podopieczni przedszkoli, szkół podstawowych, osiedlowych klubów i domów kultury  oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ Sokoły”. W następnym etapie realizacji projektu postanowiliśmy rozmawiać o tolerancji poprzez obcowanie z kulturą. Na potrzeby akcji zorganizowaliśmy udział reprezentacji Gimnazjum nr 54 w spektaklu pt.” Trollololo” wystawianym przez   Teatr Form.Art   poruszający aktualne problemy społeczne, hejtowanie, nietolerancję, zagrożenia, pozorną anonimowość. Wzięliśmy również udział w przedstawieniu pt. „ Mów- movie” przygotowanym przez  podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ Sokoły”. W poruszającej pantomimie   ukazano bunt przeciwko infantylizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz formy komunikacji alternatywnej.   „ Sokoły” skorzystały z naszego zaproszenia na warsztaty integracyjne, które poprzez wspólną zabawę z gimnazjalistami miały złamać stereotypy i bariery społeczne.  Z naszej inicjatywy zawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Integrando” zajmującą się szeroko rozumianą kultura otwartą, w efekcie której ogłoszony był konkurs „ Stop dyskryminacji” na najlepszy film propagujący ideę tolerancji.
Zwieńczeniem naszych działań projektowych był Marsz Tolerancji zorganizowany na terenie dzielnicy Grunwald, w którym ramię w ramię maszerowali w imię tolerancji zdrowi i dotknięci niepełnosprawnością uczestnicy.
   Mimo zakończenia projektu w wyznaczonym terminie planujemy realizację dalszych działań. Będzie to udział w  wykładzie  pt. „W świecie tolerancji. Jak żyć z inna kulturą?” dr Agnieszki Graczyk- wykładowcy Instytutu Arabistyki UAM. W najbliższym czasie gośćmi naszego gimnazjum będą podopieczni ośrodka wychowawczego, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w turnieju piłki siatkowej.
W ramach promowania efektów projektu planujemy zorganizowanie Majowego Festynu Rodzinnego- wspólnego dzieła Poznańskiego Partnerstwa „ Razem można więcej”, które powstało w roku 2013 z inicjatywy Gimnazjum nr 54- głównego pomysłodawcy i przewodnika w działaniu.
Gimnazjum nr 54 wraz ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „ Sokoły” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Marszu Tolerancji, który odbędzie się  12.02. 2016 na terenie dzielnicy Grunwald . Wyruszamy o godz. 10.45 spod budynku Gimnazjum.


Październik 2015r.

Uczniowie Gimnazjum nr 54 wraz z opiekunami przystępują do realizacji projektu pod patronatem Amnesty International „ STOP dyskryminacji. Razem mamy siłę.” Akcję kierujemy do młodzieży gimnazjalnej, która w dobie alienacji i anonimowości jednostek narażona jest na utratę wrażliwości , empatii i człowieczeństwa. Ponieważ w naszej placówce środowisko uczniowskie jest bardzo zróżnicowane- mamy uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi i dysfunkcjami, projekt ten ma być punktem wyjścia do dialogu o tolerancji, zapobieganiu dyskryminacji oraz wyrównywaniu szans.
Działania, które zaplanowaliśmy to m.in.: warsztaty i szkolenia, happening, konkurs „ Mam Talent”, udział w spektaklach teatralnych, szkolny konkurs filmowy „ Stop dyskryminacji”, Marsz Tolerancji, wykład, imprezy sportowe i środowiskowe. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego