Szkoła współpracy - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła współpracy

Projekty


„Szkoła współpracy”

Dnia 18 października 2013 roku pani Izabela Narożna i pani Joanna Netter uczestniczyły w konferencji inaugurującej projekt : „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za reolizację głównych zadań projektu. Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opisywać będzie Społeczny Komitet Doradczy, w skład któregowchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich.

Projekt potrwa do końca lutego 2015 roku. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. Opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

W ramach projektu przedstawiciele szkół i przedszkoli otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego