Przeciwko wadom postawy - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przeciwko wadom postawy

Sport

Program „Przeciwdziałania wadom postawy w szczególności poprzez pływanie”.Program szczegółowy opracowany na potrzeby programu Zdrowego Trybu Życia i Odżywania się oraz Higieny Osobistej dla realizowanego w szkole Projektu „Bądźmy Zdrowi – wiemy, więc działamy”.

Program i priorytetowe cele programu są spójne z w/w programem. Niniejszym program stanowi realizację postawionych mi zadań, które zostały wyłonione przez Radę Pedagogiczną.

Priorytetowy cel mojego programu to:
Przeciwdziałanie wadom postawy

W związku z realizacją powyższego celu planuje realizację następujących zadań:

1.      Zorganizowanie pogadanek z rodzicami i uczniami kl. I na temat „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka wad postawy poprzez pływanie” mających zachęcić uczniów do udziału w zajęciach z pływania o charakterze konpensacyjno-korekcyjnym oraz z rodzicami i uczniami kl. II i III pt. „Stawiamy na proste kręgosłupy u dzieci”.

2.      Zorganizowanie stoiska promującego pływanie, jako profilaktyka wad postawy i sposób na aktywność fizyczną.

3.      Poprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli, rodziców promujących pływanie jako profilaktykę wad postawy.

4.      Koordynowanie akcji „Trzymaj się prosto” – mające na celu kształtowanie nawyku poprawnej postawy, korekcji wad postawy oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała poprzez pływanie.

Zapoznanie się z wynikami badań przeprowadzonego przez pielęgniarkę bilansu zdrowia 14-latka.
Zwrócenie uwagi na dzieci z wadą postawy, z nadwagą, niedowagą.
Opracowanie kart obserwacji uczniów objętych programów.
Zorganizowanie stałej gazetki prezentującej problematykę wad postawy, rolę pływania w korekcji wad postawy i prezentującej ćwiczenia do samodzielnego ćwiczenia podczas pływania.
Współpraca z nauczycielem biologii w celu szczegółowego zapoznania uczniów z procesem kształtowania się kostno-stawowego i mięśniowego człowieka i roli pływania dla prawidłowości tego kształtowania.

5.      Współorganizacji imprez i spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla uczniów naszej szkoły.

Organizacja Międzygimnazjalnych Zawodów Pływackich jako motywacja do intensywniejszych ćwiczeń pływackich.
„Dzień Sportu” – rywalizacja międzyklasowa – zachęcanie do udziały w zawodach pływackich.
Wyjazdy na basen.

6.      Zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych propagujących aktywność fizyczną.

W ramach godziny wynikającej z art. 42KN o   Pływanie zdrowotne z elementami pływania korekcyjno-kompensacyjnego – 2 godziny w tygodniu

7.      Zorganizowanie konkursu wiedzy „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – dotyczące profilaktyki wad postawy poprzez pływanie.

8.      Zorganizowanie wykładu dla uczniów kl. I i II prowadzonego przez pielęgniarkę szkolną pt. „Jak przeciwdziałamy powstaniu wad postawy u młodzieży.”

9.      Omówienie zagadnień związanych z realizację nowej podstawy programowej z wf.


Przewidywane efekty to spójne z programem Zdrowego Stylu życia i Odżywania się oraz Higieny Osobistej.Przygotowanie sprawozdania
Ewaluacja programu

Opracowała Małgorzata Warsicka

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego