IV Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

IV Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze

Projekty


IV POZNAŃSKI MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS
WIEDZY O TEATRZE


III ETAP
WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI
W POZNANIU
27 maja 2013r. godz. 9:00


Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie poznańskich gimnazjów:

1. Magdalena Błaszak             Gimnazjum nr 24
2. Olga Włochal                       Gimnazjum nr 44
3. Michał Wartecki                  Gimnazjum nr 44
4. Aleksandra Jarocka            Gimnazjum nr 68
5. Monika Musielak                 Gimnazjum nr 68
6. Marta Maria Komisarczyk Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Karola Marcinkowskiego
7. Mateusz Pruski                     Gimnazjum nr 54
8. Kamil Wyrwiński                  Gimnazjum nr 54


Do finału należy przygotować wskazane scenki z wybranych  utworów dramatycznych oraz zapoznać się z repertuarami teatrów poznańskich, ich zespołami aktorskimi, twórcami, historią oraz ogólną wiedzą z zakresu teatru potrzebną do pojedynku ustnego na scenie dotyczącego życia  teatralnego Poznania.
Na zwycięzców czekają nagrody. Do zobaczenia w Teatrze Animacji.

Powodzenia życzą organizatorzy:
Gimnazjum nr 54
Szkoła z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu
oraz Teatr Animacji w Poznaniu.


Koordynator konkursu: mgr Halina TomaszewiczII ETAP MIĘDZYSZKOLNY
W GIMNAZJUM NR 54 W POZNANIU
6 kwietnia 2013r. godz. 10:00


Zakwalifikowani w wyniku I etapu uczestnicy z poznańskich gimnazjów obowiązani byli do obejrzenia w Teatrze Animacji spektaklu „No coś Ty", wskazanego przez organizatorów.  

Zmagania konkursowe II etapu obejmują:

  • umiejętności analizy obejrzanej sztuki teatralnej: napisania recenzji,  eseju lub felietonu bądź przekształcenia scenariusza wg własnej koncepcji; parafraza.

  • umiejętności plastyczne: projektowanie kostiumu teatralnego, rekwizytów bądź elementu scenografii

  • znajomość historii teatru w Polsce:  odpowiedź w formie pisemnej dotycząca                        twórców, aktorów, teatrów, teatrów amatorskich, wydarzeń, periodyków teatralnych, najpopularniejszych spektakli itp.


Nazwiska finalistów II etapu (7 osób, które uzyskają największą ilość punktów ) zostaną przesłane wraz z informacjami i wskazówkami dotyczącymi finału do 16 kwietnia 2013 r.

WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI
27 maja 2013 r.


                                                                                           Powodzenia życzą organizatorzy

            
Gimnazjum nr 54
Szkoła z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu
oraz Teatr Animacji w Poznaniu.

Informacje na stronie internetowej: www.gimnazjum54.pl

                                                                     

Koordynator konkursu: mgr Halina Tomaszewicz

Rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN


„Teatr to przestrzeń niezwykła…"I. ORGANIZATORZY
Gimnazjum nr 54
Szkoła z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Teatr Animacji w Poznaniu.

II. PATRONI
Teatr Animacji w Poznaniu
Dyrekcja Gimnazjum nr 54
Rada Rodziców Gimnazjum nr 54
Stowarzyszenie „Razem dla Edukacji”

III. CELE
Propagowanie szeroko pojętej edukacji teatralnej
Poznawanie kulturalnego dziedzictwa regionu
Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy i czynnego uczestnictwa    
w wydarzeniach teatralnych Poznania
Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności

IV. HARMONOGRAM
     TERMINY

UWAGA!

Do 21. 12. 2012 r. należy zgłosić w sekretariacie Gimnazjum nr 54 udział szkoły w konkursie (karta zgłoszenia). Jest to warunek konieczny, ponieważ na podstawie tych zgłoszeń, organizatorzy dostarczą do  szkół egzemplarze testu konkursowego do I etapu.


I ETAP SZKOLNY

30 stycznia 4 lutego 2013 r. eliminacje w szkołach macierzystych zgłoszonych uczestników.

Test obejmuje wiedzę o teatrze i dramacie od starożytności po wiek XXI. (Bazą jest materiał nauczania szkolnego objęty podstawą programową na poziomie gimnazjalnym).

Prosimy o dostarczenie niesprawdzonych testów i imiennej listy uczestników, którzy wzięli udział w I etapie najpóźniej do 12 lutego 2013 do sekretariatu Gimnazjum nr 54.
Na podstawie wyników testów powstanie lista uczestników II etapu.
Z każdej szkoły wyłonionych zostanie 2 - 3 zwycięzców I etapu, którzy uzyskają największa ilość punków. Nazwiska osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną przesłane do zgłoszonych szkół do 20 lutego 2013 r.
II ETAP MIĘDZYSZKOLNY W GIMNAZJUM NR 54 W POZNANIU

6 kwietnia 2013 o godz. 10:00

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do obejrzenia w Teatrze Animacji spektaklu , wskazanego przez organizatorów. Informacje o tytule i terminach przedstawienia szkoły otrzymają razem z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu.Zmagania konkursowe obejmują:

  • umiejętności analizy obejrzanej sztuki teatralnej: napisania recenzji,  eseju lub felietonu bądź przekształcenia scenariusza wg własnej koncepcji; parafraza.

  • umiejętności plastyczne: projektowanie kostiumu teatralnego, rekwizytów bądź elementu scenografii

  • znajomość historii teatru w Polsce:  odpowiedź w formie pisemnej dotycząca twórców  aktorów, teatrów, teatrów amatorskich, wydarzeń, periodyków teatralnych, najpopularniejszych spektakli itp.


Nazwiska finalistów II etapu (7 osób, które uzyskają największą ilość punktów ) zostaną przesłane wraz z informacjami i wskazówkami dotyczącymi finału do 16 kwietnia 2013 r.
III ETAP   WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI
.

27 maja 2013

  • Część pierwsza quiz wiedzy z życia teatralnego Poznania pojedynek ustny.

  • Część druga praktyczne zadania teatralne. Zaprezentowanie jednej z czterech zaproponowanych przez organizatorów scenki z dramatów ( zgodnie z przesłaną informacją).


NAGRODY:

- rzeczowe i książki dla laureatów
- zaproszenie na finał do Teatru Animacji dyplomy dla wszystkich uczestników trzech        
 etapów.
Zmagania obserwować i oceniać będzie jury:


-    reżyser teatralny
-    krytyk teatralny
-    metodyk języka polskiego
-    aktor
-    reprezentant organizatorów

KOORDYNATORZY
mgr Halina Tomaszewicz   
Gimnazjum nr 54
mgr Anna Kaniewska    
Gimnazjum nr 54
mgr Katarzyna Grajewska  
Teatr Animacji
Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Gimnazjum nr 54
ul. Newtona 2.
Telefon/fax: 061 86 70 929
Adres email: gm54@poznan.interklasa.pl

Wszelkie informacje:  Halina Tomaszewicz
nr telefonu:   +48 695 652 448  
Adres email:
halina@tomaszewicz.com.pl


Wszystkim, którzy podejmą teatralne wyzwanie -  życzymy powodzenia!


Organizatorzy

Regulamin IV edycji
Do pobrania
Karta zgłoszenia
Do pobrania
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego