Aktualności - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Informacje
 
Oferta stołówki Szkoły Podstawowej nr 72 w roku szkolnym 2017/2018
 

DNA Budzącej się szkoły


Nie ma jednego modelu budzącej się szkoły, ale istnieje jej budzące DNA – poniżej wymienionych zostało 10 wymiarów kultury szkolnej, w ramach których służymy wsparciem rozwojowym.

Okresowo organizujemy bezpłatne, informacyjno-szkoleniowe Spotkania Budzących się szkół, na których wspieramy szkoły w ich działaniach. Ustalamy z każdą szkołą, jak przebiegać będzie indywidualny proces wspierania placówki. Jeśli szkoła wyrazi taką potrzebę, otrzyma indywidualnego opiekuna spośród osób z zespołu Budzącej się szkoły.

1. OD KULTURY NAUCZANIA DO KULTURY UCZENIA SIĘ

Uczenie się, rozwój to procesy samoistne, właściwe każdej żywej istocie. Ludzkość przestałaby już dawno istnieć, gdyby to nie było prawdą. Nie musimy niczego rozwijać, możemy tylko pozwolić, żeby rozwijało się samo. Czy możliwe jest stworzenie szkoły, która dawałaby przestrzeń i warunki do rozwoju zamiast przelewać wiedzę z jednych głów do innych? Jak przedefiniować rolę nauczyciela, żeby potrafił być raczej krok za dzieckiem niż krok przed nim? Czy wobec tego, jakiekolwiek motywowanie jest potrzebne? Jak wzbudzać motywację wewnętrzną? Czy trzeba to robić?

2. OD BŁĘDU DO DOCENIANIA

Mówi się, że energia podąża za uwagą albo, że wzmacniamy to na czym koncentrujemy uwagę. Czy zatem skupiając uwagę na brakach, błędach, dysfunkcjach uczniów rzeczywiście wspieramy ich rozwój? Czy możliwa jest w szkole praca wyłącznie na zasobach, rozwijanie potencjałów, mocnych stron zamiast wytykania błędów i równania do jakiegoś abstrakcyjnego standardu, albo do średniej? Jak przekazywać wspierającą, konstruktywną informację zwrotną zamiast informacji o liczbie błędów i niedociągnięciach?

3. OD PRZEDMIOTÓW DO PROJEKTÓW

Jak często w dorosłym życiu mamy do czynienia z czystą fizyką, matematyką, biologią, etc? Czy możliwe jest odejście w szkole od sztucznej fragmentaryzacji rzeczywistości na rzecz naturalnego przenikania się okazji do nauki? Czy możliwe jest wykorzystywanie metody projektowej przy obecnym programie nauczania? Jak nauczyciele od poszczególnych przedmiotów mieliby się odnaleźć w poszczególnych projektach? Do jakiego stopnia projekt może się rozwijać spontanicznie, a do jakiego stopnia ma zmierzać w kierunku opanowania podstawy programowej?

4. OD STANDARYZACJI DO PERSONALIZACJI

Program nie może być bogiem. Celem nie może być realizacja programu. Czy możliwe jest zindywidualizowanie procesu uczenia się i jednocześnie realizowanie programu? Czy możliwe jest odejście w szkole od metafory maszyny – produkt opatrzony konkretną datą produkcji (czyt. uczeń z konkretnego rocznika) ma mieć głowę wypełnioną określoną porcją wiedzy w określonym czasie? Czy możliwe jest stworzenie programu, którego efektem nie byłaby standaryzacja? Czy możliwe jest uszanowanie indywidualnego tempa i rytmu rozwoju ucznia, indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy, indywidualnych wzorów uczenia się i fluktuacji motywacji?

5. OD PODPORZĄDKOWANIA DO AUTONOMII

Czy uczeń ma wystarczające kompetencje, żeby samodzielnie decydować o własnej ścieżce rozwoju? Do jakiego stopnia proces edukacyjny powinien być kontrolowany przez dorosłych? Czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na emancypację dzieci? Czy potrafimy zaufać uczniom, że wybiorą to, co jest dla nich najlepsze? Czy potrafimy zauważyć to, co w dziecku żywe i co próbuje się z niego wydobyć, bez narzucania mu perspektywy dorosłego?

6. OD KARANIA DO ROZMAWIANIA

O co chodzi z tą dyscypliną? Czy i jak dyscyplinować uczniów? Czy dyscyplina jest potrzebna jeśli dzieci są zmotywowane wewnętrznie do nauki? Czy możemy wymagać od uczniów stosowania się do zasad, w których ustalaniu nie uczestniczyli? Jak rozwijać odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych? Czym się różnią kary od konsekwencji? Kto powinien decydować o konsekwencjach? Jak sobie radzić z przemocą pomiędzy uczniami? Czy złe wyniki i brak zaangażowania powinny być piętnowane? Czy jesteśmy gotowi, żeby sztywne przepisy i procedury zastąpić rozmowami i rozpatrywaniem konkretnych przypadków w obecności wszystkich zainteresowanych?

7. OD SŁUCHANIA DO DZIAŁANIA

Wiadomo, że nauka przez doświadczanie jest bardziej skuteczna niż bierne przyjmowanie wiedzy. Jak to zastosować w praktyce? Czy można wszystkiego doświadczyć w warunkach szkolnych? Czy edukacja musi odbywać się głównie w murach szkoły? Czy ważniejsza jest wiedza czy kompetencje? Jakie kompetencje powinna rozwijać szkoła?

8. OD HIERARCHII DO PARTNERSTWA

Dyrektor, nauczyciel, uczeń, rodzic, sprzątaczka to są tylko role w strukturze szkoły. Każda szkoła może je zdefiniować od nowa. Nie muszą układać się w hierarchię dominacji i posłuszeństwa. Nie upoważniają do manipulacji i występowania z pozycji siły. Ani nie zobowiązują do uległości i podporządkowania. Jak zbudować relacje oparte na szacunku i zaufaniu? Jak budować autorytet? Czy struktura płaska jest możliwa w szkole? Czy możliwe jest stworzenie w szkole wspólnoty, którą łączy wspólny cel zamiast pogłębiania antagonizmów pomiędzy kadrą, uczniami a rodzicami?

9. OD TESTOWANIA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Czy i komu służy sprawdzanie wiedzy? Czy dobrze zdane egzaminy to jest wykształcenie? Jak nastawienie na wyniki wpływa na proces uczenia się? Czy rzeczywiście uczymy w szkole myślenia, które doceniamy najbardziej w dorosłym życiu? Jak wspierać i rozwijać myślenie dywergencyjne? Czy kreatywnego myślenia można się nauczyć?

10. OD RYWALIZACJI DO WSPÓŁPRACY

Żyjemy w sieci współzależności. Wielkie sukcesy osiąga się dzięki łączeniu talentów i kompetencji wielu osób. Tymczasem szkoła promuje indywidualną szarżę zamiast współdziałania. Jak pogodzić pracę nad wspólnym celem z indywidualnymi ambicjami? Czy możliwe jest zrezygnowanie z ciągłego porównywania uczniów między sobą? Czy można stworzyć w szkole przestrzeń do tego, żeby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem? Jak wspierać pracę zespołów tak, żeby dobre relacje były taką samą wartością jak osiągnięcie celu czy wykonanie zadania?

Warsztaty   kształtowania   przestrzeni


    W piątek 13 stycznia br ( ach , cóż to był za dzień !), blisko 30 uczniów ze wszystkich poziomów klas , spotkało się z czworgiem znamienitych poznańskich architektów. Wizyta naszych gości była wynikiem wcześniejszego udziału zespołu nauczycieli w warsztatach dotyczących Elementów programu edukacji architektonicznej, zorganizowanych przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
    Spędzone wspólnie 3 godziny nie służyły oczywiście tylko wymianie grzeczności i spokojnego słuchania Mistrzów,  choć nie obyło się i bez tego :).
   Jesteśmy świadkami, jak bardzo zmienia się rzeczywistość polskiej szkoły. Chcemy się OBUDZIĆ i pracować lepiej, inaczej, w bardziej przyjaznym otoczeniu, w nowoczesnych wnętrzach. A na dodatek
mieć wpływ na te zmiany. Temu właśnie służyło nasze piątkowe spotkanie.
  Na początek, po powitaniu gości i wysłuchaniu ogólnego wprowadzenia
dyskutowaliśmy na temat przestrzeni naszej szkoły. Korytarzy, sal lekcyjnych, biblioteki, miejsc zielonych, boiska. Ocenialiśmy ich oświetlenie, akustykę, kolorystykę, dobór zastosowanych materiałów, przeznaczenie itp. Tu dopiero otworzyły nam się oczy. Niektórzy nawet po tej dyskusji poszli na wycieczkę po szkole, żeby nareszcie ją ZOBACZYĆ.
  Następnie obejrzeliśmy prezentację pokazującą, jak wyglądają współczesne przestrzenie szkolne gdzieś na świecie. Jak może być przyjaźnie, kolorowo, wielofunkcyjnie i w ogóle nowocześnie. Jak sala szkolna może sprzyjać koncentracji, nauce, samodzielności oraz wspólnej pracy i zabawie. To dało nam duuuużo do myślenia. Dlatego też, kiedy  zabraliśmy się  do projektowania zmian w naszej szkole, od pomysłów i kreatywności aż furczało wokół. Warsztaty trzeba było przedłużyć
tyle chcieliśmy zrobić. Tych prac nie opowiedzą żadne słowa. Obejrzyjcie sobie dokumentację fotograficzną.
  Najważniejsze, że nie chcemy poprzestać na jednorazowym działaniu. Duża grupa uczestników warsztatów będzie pracować nad kształtowaniem przestrzeni podczas systematycznych spotkań od II semestru. Kto wie, może nawet weźmiemy udział w konkursie. Tematu dowiemy się już w poniedziałek, 16 stycznia.
   

DO ZOBACZENIA W NOWEJ SUPER SZKOLE !

Opiekun przyszłych działań młodych projektantów
Dorota Łakoma


 

IMIENINY PATRONA SZKOŁY G 54

„Biesiada u Kopernika"

6 grudnia 2016

Konkurs na renesansową potrawę!
Rywalizacja o nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły


Wspólne biesiadowanie!
Koncert uczniów i nauczycieli


Przebieg uroczystości

8.00 9.30 przygotowanie stoisk z renesansową potrawą konkursową .

(Każda klasa przygotowuje stoisko z potrawą epoki renesansu spełniająca wymagania współczesnej zdrowej żywności lub charakterystyczną potrawę XVI wieczną przetwarza zgodnie z współczesnymi, ekologicznymi zasadami zdrowego żywienia, zastępując produkty ciężkostrawne, wysokokaloryczne zdrowymi składnikami)


9.30   degustacja i ocena ekspozycji przez jury

       (  Jury konkursowe oceniać będzie:
- wystrój i dekoracje stoiska
- przepis  renesansowy i współczesny potrawy
- ekspozycję jednej potrawy na zimno lub na ciepło, lub deser
- przygotowanie potrawy  w ilości wystarczającej do serwowania chętnym próbującym     
 podczas biesiady
- obsługę stoiska
- estetykę i higieniczny sposób podawania potrawy)
                     

10.15   koncert: scena „Na Antresoli", ogłoszenie wyników konkursu na renesansową potrawę
11.00
12.00 wspólne biesiadowanie


SMACZNEGO!!!  DOBREJ ZABAWY!!!

WYCIECZKA DO LONDYNU
TERMIN MARZEC 2017

Wycieczka do Londynu.

    „Teatr Młodych”
 
   GRAMY W TEATRZE ANIMACJI
    16 MAJA 2016r                                          projekt 966

                                          to sceniczny głos młodzieży, swoisty suplement do dyskusji na
                                          temat 1050 rocznicy chrztu Polski. Scenariusz powstał w toku
                                          autowiwisekcji, dokonanej przez młodzież szkół poznańskich.

                                          To echo wieloletnich działań w ramach Potyczek Teatralnych Szkół,
                                          organizowanych przez Teatr Animacji  w Poznaniu.
                                          Celem Potyczek było stymulowanie kreatywności, rozwijanie
                                          umiejętności związanych z twórczym myśleniem młodych ludzi oraz
                                          wykształcenia w nich nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki, a także
                                          kształtowanie poczucia,  że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.
                                               
                                                                                           
ZAPRASZAMY

                                                        „Teatr Młodych „   z opiekunem mgr Halina Tomaszewicz

JUŻ  PO RAZ TRZECI J  21 maja 2016 r. przy ul. Newtona 2 ponownie usłyszymy dźwięki muzyki, radosny gwar i zobaczymy uśmiech na milutkich twarzyczkach.
Wszystko to za sprawą Majowego Festynu Rodzinnego organizowanego przez Gimnazjum nr 54 w ramach współpracy z Poznańskim Partnerstwem „Razem można więcej”. Celem imprezy jest integracja środowiska lokalnego oraz wspólnoty szkolno-parafialnej. Z roku na rok grono naszych partnerów i sponsorów powiększa się, dzięki temu oferujemy wspólnie coraz więcej ciekawych pokazów, warsztatów, zajęć. Od godz.14.00 czeka na małych i dużych mnóstwo atrakcji. Występy podopiecznych przedszkoli, szkół, klubów, domów kultury, stowarzyszeń. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach oraz pokazach ratowniczych, warsztatach decoupage
u, grach planszowych, zabawach tanecznych, sportowych i integracyjnych. Nie zabraknie stoisk edukacyjnych, wybuchowych eksperymentów, dmuchanego placu zabaw, pięknie  wykonanego rękodzieła. Służby mundurowe zapewnią wiele interesujących szkoleń i pokazów, będzie min. znakowanie rowerów.  Na koniec zagra rockowy zespół Aj dont nou.


CZEKA NA WAS MNÓSTWO NAGRÓD
PRZYJDŹ, ZOBACZ, BAW SIĘ Z NAMI

Trzyosobowa delegacja z pocztem sztandarowym Gimnazjum nr 54  wraz z nauczycielem historii uczestniczyła w obchodach 225  Rocznicy Ustanowienia Konstytucji  3 Maja. Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10 w Ratuszu. Później wzięliśmy udział we Mszy św. w farze poznańskiej, a następnie delegacje przemaszerowały  na Plac Wolności, gdzie odbyły się główne obchody święta.


Warsztaty eksperymentalne - Fundacja Einsteina.

W piątkowy  poranek 4 marca 2016r. sala chemiczna zamieniała się w centrum eksperymentalne
za sprawą p. Jacka Bruździńskiego z Fundacji Einsteina.
Prawa fizyki przekazywane były w sposób prosty i poparty przykładami.  Taka forma prezentacji była gwarantem zrozumienia i zapamiętania materiału. Zjawiska fizyczne mogą być dla młodego człowieka ciekawe,
a zarazem zaskakujące.
Najciekawszymi doświadczeniem, które wzbudziło ogromne emocje było: strzelanie gazowymi kulami.
Pokazy i ćwiczenia umożliwiły utrwalenie dotychczasowej wiedzy i przyczyniły się do lepszego zrozumienia otaczającego świata.


Regulamin rekrutacji do klas sportowych w Gimnazjum 54 w roku szkolnym 2016-2017

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 6 listopada 2015r. Dyrektor Gimnazjumnr 54- Pani Dorota Pilna odebrała
z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty-
Pani Hanny Rajcic- Mergler - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Preludium do tego wyróżnienia stanowi otrzymana w czerwcu tego roku -
Nagroda Prezydenta Miasta Poznania I stopnia.
Już wcześniej, bo w 2013r. działania naszej Dyrekcji docenił
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej - Pan Marek Werle,
wręczając Medal za Wspieranie Wielkopolskiej Piłki Ręcznej.


                                           
Gratulujemy   Pracownicy i Uczniowie   Gimnazjum nr 54

EUROPEJSKIE ZWYCIĘSTWO !!!

Pani Magdalena Antoniewicz została wybrana spośród 200 Agentów Ruchu przez Kapitułę konkursową NAJLEPSZYM polskim ORGANIZATOREM europejskiej kampanii Tygodnia Ruchu "MOVE Week". W nagrodę wyjedzie na MOVE Congress do Kopenhagi, gdzie w dniach 5-7 listopada 2015r prezentowane będą najlepsze europejskie projekty.
Wybór, zdaniem komisji, był bardzo trudny, bo ilość i jakość prezentowanych wydarzeń była bardzo wysoka.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu Polska znalazła się w pierwszej trójce największej ilości wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia Ruchu w Europie. To dzięki Wam udało się to osiągnąć. Jeszcze raz gratulujemy!!!


Oferta ubezpieczeniowa

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY INTERPRETACJI DZIEŁ SZTUKI
22.10.2014


Burza mózgów po angielsku, niemiecku i hiszpańsku a do tego szybki kurs języka polskiego dla naszych wolontariuszy z Hiszpanii, Ukrainy i Niemiec-to wszystko dzięki pani Agnieszce Jankiewicz, która zorganizowała dla uczniów klas artystycznych i europejskich międzynarodowe warsztaty interpretacji dzieł sztuki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzorową postawę i zabranie głosu w międzynarodowej dyskusji. Magdalena Antoniewicz i Dorota Łakoma.

FaniMani

20 października 2014r jako pierwsza szkoła w Polsce zorganizowaliśmy wieczór w kinie w ramach projektu "FaniMani"- "Wspieramy lokalne szkoły".
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców udało nam się zebrać pieniądze, które przeznaczymy na zakup sprzętu sportowego i wsparcie uczniów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego