Akcja ekologiczna - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Akcja ekologiczna

Dla uczniów

UWAGA!!!
Akcja ekologiczna pt.:
„Stań Po Zielonej Stronie Mocy”.

Od 1 października 2013r.
do 10 czerwca 2014r.
po raz drugi uczestniczymy w ekologicznej akcji

„Stań po zielonej stronie mocy."


Celem programu jest promowanie proekologicznych zachowań  przez zbiórkę:

płyt CD/DVD, blu-ray,
zużytych telefonów komórkowych,
opakowań do płyt, baterii i ładowarek, przedłużaczy, kabli, pilotów, słuchawek, twardych dysków, pendrivów, discmanów, walkmanów, mp3.Zadania dla klas:

1. Przygotowanie w swoich klasach kartoników na zbiórkę odpadów.
2.Zbieranie odpadów.
3.Sporządzanie listy z ilością zebranych poszczególnych odpadów - przewodniczący klasy.
4.Przekazanie zbiorczej listy i odpadów szkolnym koordynatorom  -p. U.Marcinek, p.S.Paszek
co tydzień w piątek do godz.13.20

Na potrzeby programu przygotowany został tzw. taryfikator, czyli sposób przeliczania zebranych odpadów na punkty:
Płyta CD/DVD lub blu-ray
wartość - 1 punkt
Pudełko po płycie CD/DVD lub blu-ray
wartość 2 punkty.
Zużyty telefon komórkowy
wartość 5 punktów
Bateria- wartość - 1 punkt
Ładowarka
wartość - 3 punkty
1 kabel/przedłużacz
wartość - 1 punkt
1 pilot
d o urządzenia elektronicznego wartość- 2 punkty
1 para słuchawek
wartość 1 punkt 1 punkt
1 twardy dysk- wartość
5 punktów
1 pendrive
wartość 1 punkt
1 discman/walkman/ mp3- wartość - 2 punkty
Ranking klas umieszczony będzie na tablicy informacyjnej
ostatni piątek miesiąca.Dodatkowo w ramach akcji będzie przeprowadzony konkurs międzyklasowy na nazwę Bohatera Zielonej Mocy. Wizerunek wymienionej postaci znajduje się na plakacie. Klasa wymyśloną  przez siebie nazwę dla bohatera akcji ekologicznej: „Stań po Zielonej Stronie Mocy”  zapisuje na kartce i przekazuje szkolnym koordynatorom akcji.Firma Slam Poland Sp. z o. o. jest pomysłodawcą i organizatorem akcji ekologicznej pod hasłem „Stań po zielonej stronie mocy” pod patronatem:

Ministerstwa Gospodarki,
Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Dziecka


Celem akcji jest:
- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów,
- poprawa świadomości ekologicznej, promocja dobrego przykładu poprzez propagowanie
- właściwego wzorca zachowań w gospodarce odpadami,
- wprowadzenie elementu zdrowej rywalizacji opartej na zabawie

Organizator akcji przewiduje szereg cennych nagród
(bardzo bardzo cennych !!!)
za czynne uczestnictwo w programie dla:
- najlepszej klasy w województwie 1 nagroda
- najlepszej klasy w powiecie
3 nagrody.

Organizator przygotował KATALOG NAGRÓD, który będzie dostępny na stronie internetowej akcji od dnia 1.06.2013 roku.
Szkoły otrzymują punkty za zbierane odpady. Zgromadzone punkty mogą zostać wymienione na zamieszczone we wspomnianym powyżej katalogu nagrody.

Nagrody przekazane zostaną Uczestnikom Akcji w terminie do 1 października 2014 roku.

  
WSZYSCY STAŃCIE Z NAMI
PO ZIELONEJ STRONIE MOCY


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego